ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвський комбiнат хлiбопродуктiв"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Виноградiвський КХП"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 90300
3.1.5. Область, район Закарпатська область, Виноградiвський район
3.1.6. Населений пункт м.Виноградiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Лейзмана,17

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 472537
3.2.2. Дата державної реєстрації 19.11.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виноградiвська РДА
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 313400
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 313400

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПIБ м.Iршава
3.3.2. МФО банку 312646
3.3.3. Поточний рахунок 26000073012051
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок немає

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю майна
Дв Дв
Дв Дв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента