ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ВАТ "Плодоовоч" 05528259 Україна, Закарпатська область, Ужгород, 88015, м.Ужгород, вул.Грушевського,78/2а 10.07.2004 378 576 30.1991070 378 576 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа № , виданий 14.09.2000 411 838 32.85242500000 411 838 0 0 0
Фiзична особа № , виданий 09.03.2000 370 196 29.53063200000 370 196 0 0 0
Усього  1 160 610 92.5821630 1 160 610 0 0 0