ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор Довганич Василь Дмитрович ВО № 928276, виданий Ужгородським МВ УМВС у Закарпатськiй областi 10.06.2002 09.03.2000 370 196 29.53063200000 % 370 196 0 0 0
Член Наглядової ради Попович Федiр Михайлович ВО № 185957, виданий Виноградвiським РВ УМВС у Закарпатськiй областi 04.09.1996 14.09.2000 2 000 0.15954100000 % 2 000 0 0 0
Голова Наглядової ради Довганич Надiя Олексiївна ВО № 199850, виданий Ужгородським МВ УМВС у Закарпатськiй областi 05.12.1996 06.11.2000 411 838 32.85242500000 % 411 838 0 0 0
Член наглядової ради ВАТ "Плодоовоч", № 05528259, виданий 10.07.2004 378 576 30.19910700000 % 378 576 0 0 0
Ревiзор Дубляк Сергiй Юрiйович ВО № 387487, виданий УМВС у Закарпатськiй областi 14.02.1998 09.03.2000 2 000 0.15954100000 % 2 000 0 0 0
Усього   1 164 610 92.90124400000 % 1 164 610 0 0 0
Опис