ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
У 2011 роцi кiлькiсть працiвникiв зменшилась на 30 вiдсоткiв у порiвняннi з минулим роком та складає 11 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня складає 0 чол. Середня заробiтна плата на рiвнi мiнiмальної заробiтної плати. Фонд оплати працi склав 144,2 тис. грн, що на 4,2 тис.грн бiльше, нiж у 2010 роцi. Кадрову полiтику Товариство не проводить .

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: