ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 687.0000.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 114.5000.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 572.5000.000
Інші операційні доходи 040 0.0000.000
Інші доходи 050 0.000301.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 572.500301.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 471.500271.000
Інші операційні витрати 090 42.70095.000
у тому числі 091 26.5000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 22.5000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 536.700366.000
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 35.800-65.000
Податок на прибуток 140 29.8007.000
Чистий прибуток (збиток) 150 6.000-72.000
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
Вiд фiнансово-господарської дiяльностi отримано прибуток в сумi 6,0 тис.грн.