ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
23.12.1998 76/07/1/98 Закарпатське ТУ ДКЦПФР UA 0701401004 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 1253600 313400.000 100.0000000
Опис Проведена дематерiалiзацiя випуску акцiй. За звiтний перiод додаткової емiсiї не проводилось. Викуп власних акцiй не здiйснювався. У лiстiнг фондових бiрж ЦП не включенi..