ПрАТ "Виноградівський КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00954159
Телефон: (03143)23645
e-mail: vinkhp@gmail.com
Юридична адреса: 90300 Закарпатська обл. м. Виноградів вул. Лейзмана,27
 
Дата розміщення: 10.04.2020

Особлива інформація на 10.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2020Припинено повноваженняГолова Наглядової радиДовганич Надiя Олексiївнад/н32.8524
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - припинено повноваження Голови Наглядової ради Довганич Н.О. у зв"язку з закінченням терміну повноважень. На посаді перебувала з 28.04.2015 р. Володіє 32,8524% статутного капіталу Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПопович Федiр Михайловичд/н0.1595
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - припинено повноваження члена Наглядової ради Попович Ф.М. у зв"язку з закінченням терміну повноважень. На посаді перебував з 28.04.2015 р. Володіє 0,1595% статутного капіталу Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен наглядової радиРудова Юлiя Вiкторiвнад/н0
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - припинено повноваження члена Наглядової ради Рудової Ю.В. у зв"язку з закінченням терміну повноважень. На посаді перебувала з 28.04.2015 р. Представник акціонера ТОВ "Плодоовоч-Уж" , що володіє 30,1991% статутного капіталу Товариства. Власними акціями не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020ОбраноЧлен Наглядової радиДовганич Надiя Олексiївнад/н32.8524
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - обрано на посаду члена Наглядової ради Довганич Н.О. Термін обрання на посаду - 3 роки. Володіє 32,8524% статутного капіталу Товариства. протягом останніх 5 років займала посади: директор МП "Колосок", Голова Наглядової ради ПрАТ "Виноградівський КХП". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020ОбраноЧлен Наглядової радиПопович Федiр Михайловичд/н0.1595
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - обрано на посаду члена Наглядової ради Попович Ф.М. Термін обрання на посаду - 3 роки. Володіє 0,1595% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посади: директор Директор ТзОВ "Земля" , член Наглядової ради ПрАТ "Виноградівський КХП". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020ОбраноЧлен наглядової радиРудова Юлiя Вiкторiвнад/н0
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - обрано на посаду члена Наглядової ради Рудову Ю.В. Термін обрання на посаду - 3 роки. Представник акціонера ТОВ "Плодоовоч-Уж" (код 05528259 , Місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл. м.Ужгород вул.Грушевського,78/2а ). який володіє 30,1991% статутного капіталу Товариства. Власними акціями не володіє . Протягом останніх 5 років займала посади: юрист, член Наглядової ради ПрАТ "Виноградівський КХП". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020Припинено повноваженняРевізорДубляк Сергiй Юрiйовичд/н0.1595
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - припинено повноваження Ревізора Дубляк С.Ю. у зв"язку з закінченням терміну повноважень. На посаді перебував з 28.04.2015 р. Володіє 0,1595% статутного капіталу Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020ОбраноРевізорДубляк Сергiй Юрiйовичд/н0.1595
Зміст інформації:
агальні збори акціонерів, які відбулись 10.04.2020 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента: - обрано на посаду Ревізора Дубляк С.Ю.. Термін обрання на посаду - 3 роки. Володіє 0,1595% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посади: майстер КХП, Ревізор ПрАТ "Виноградівський КХП". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020ОбраноГолова Наглядової радиДовганич Надiя Олексiївнад/н32.8524
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 10.04.2020 р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Довганич Н.О. Термін обрання на посаду - 3 роки. Володіє 32,8524% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займала посади: директор МП "Колосок", Голова Наглядової ради ПрАТ "Виноградівський КХП". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020Припинено повноваженняДиректорДовганич Василь Дмитровичд/н36.0426
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 2/2020 від 10.04.2020 р.) припинені повноваження Директора Товариства Довганич В.Д. у зв"язку з закінченням терміну повноважень. Володіє 36,0426% статутного капіталу Товариства. Займав посаду Директора. ПрАТ "Виноградівський КХП" з 28.04.2015 р.. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
10.04.2020Набуто повноваженьДиректорДовганич Василь Дмитровичд/н36.0426
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 2/2020 від 10.04.2020 р.) продовжено термін повноважень Директора Товариства Довганич В.Д. Термін повноважень - 5 років. Володіє 36,0426% статутного капіталу Товариства. Займав посади: голови правління Товариства, Директора. ПрАТ "Виноградівський КХП". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.